Serdarî

Serdar Toka 1998'de Gazi Üniversitesi Resim İş Eğitimi bölümünden mezun olmuş, 2001'de Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümünde Yüksek Lisans, 2008'de Sanatta Yeterlik eğitimi almıştır. Halen Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesidir.

Bu güne kadar 4 kişisel sergi açmış, çeşitli karma sergi, sempozyum, çalıştay vb. etkinliklere katılmıştır. Dergilerde yayınlanmış yazıları ve basılmış çalışmaları bulunmaktadır.

Nakkaşlığın günümüzde olabilirliğini araştıran Serdarî'ye göre minyatür şiddet pornografisini aşabilmesiyle vaka anlatmaya/görsel tarih yazmaya elverişlidir. Ondaki gerçeklik algılaması Ulus Baker'in video için öngördüğü "videoda gördüğümüzün gerçek olduğunu biliriz" saptamasına benzetilebilir. Görünen yanında görünmeyeni resmetme olanağını içinde barındırır.

Sanat mıdır? Bu kuşku götürmez. Geleneksel midir? Sanatla geleneksellik yan yana durmaz.

Serdarî günümüzdeki resim birikimini göz ardı etmeden, onu minyatüre bulaştırarak zamanımızdaki minyatüre devam etmeyi, minyatürün olanakları içinde özgün biçim ve değerler yaratmayı hedeflemektedir. Resim sanatının geldiği nokta açısından da minyatürle uğraşmayı anlamlı bulmaktadır.

Bu düşüncelerle yakın tarih ve günümüzdeki toplumsal vakaları resmetmeye yönelmiştir.

.